Черна котка, мак червен

„Почти по едно и също време започнах да забелязвам маковете и котките. Беше време на любов – дълго чакана! Беше ми маково! Опиумно и сънно... Нежно и ярко. Точно тогава – когато цъфтях - черна котка ми мина път. И задраска по съдбата ми като строг препинателен знак. А маковете продължиха да никнат там, където котката бе забивала нокти до кръв. Някои знаят, че от росата на болката цъфтят най-внезапните думи и признания. Някои знаят, че след черната котка по пътя минава бяла. И написва ново изречение”, казва Жени Костадинова. Автор: Жени Костадинова. Брой на страници: 132. Корици: твърди. Език: български. Размери: 16x17 см.

Categories: ,

Tags: , ,